fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pērses iela 16a

Cālīši
Prieka, smieklu, emociju, mīlestības pilnas dienas. Esam zinātkāri, aktīvi, radoši. Meklējam piedzīvojumus un iepazīstam pasauli. Vecums: 1,5 - 2 gadi   Katru dienu par mums rūpējās skolotājas: Ināra Mežmale un skolotājas palīdze Valija Ancāne
Pīlītes
Ar smaidu un pozitīvu noskaņu, sagaidām katru rītu mazos "Pīlēnus". Esam viena liela ģimene, kam patīk izzināt un apgūt visu jauno. Esam aktīvi, draudzīgi un dzīves priecīgi bērni! Vecums: 2 - 3 gadi Mūs vienmēr sagaida ar smaidu skolotājas:Ija Gutpelce, Elīna Sīpola  un skolotājas palīdze Gund...
Zaķīši
Vecums: 2 - 3 gadi Mazie “Zaķīši” ir neizsīkstošs pozitīvu emociju avots. Esam atvērti dziesmām, dejām un jautrām rotaļām. Katru dienu priecīgi un zinātkāri iepazīstam plašo pasauli. Par mums rūpējās skolotājas: GitaKrilova, Dace Grāvīte un skolotājas palīdze Sandra Eimane.
Ezīši
Vecums: 3 - 4 gadi Dziedāt un dejot protošie bērni, kuru ikdiena tiek pavadīta smieklu rotaļās un draudzīgos apskāvienos. Laiks tiek aizvadīts jaunos piedzīvojumos, iegūstot jaunas zināšanas, kā arī satiekot jaunus draugus. Mūsu grupiņa ir kā otrās mājas, tāpēc esam visi viena liela ģimene. Mūs vien...
Lapsiņas
Vecums: 3-4 gadi Mūsu grupiņā ir divdesmit ļoti draudzīgi, mīļi un aktīvi bērni. Mums ir tāds vecums, kad aktīvi interesējamies par visu. Gribam visu zināt, ieraudzīt un saklausīt. Ļoti patīk dziedāt  un spēlēt  rotaļas kopā ar skolotāju. Mācāmies runāt, zīmēt un konstruēt. Par mums rūpējā...
Ķipari
Vecums: 4 - 6 gadi "Ķiparu" grupā sapulcējušies 16 topošie mākslinieki, tēlnieki, ceļu būves speciālisti, arhitekti, frizieri, sportisti un gādīgi vecāki. Ikdiena paiet iepazīstot pašiem sevi, vienam otru un apkārtējo pasauli. Grupas moto "Palīdzi man to izdarīt pašam!", kuru cenšamies sasniegt...