fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pērses iela 16a

Cālīši
Vecums: 1,5 - 2 gadi Mazie “Cālīši” ir neizsīkstošs pozitīvu emociju avots. Esam atvērti dziesmām, dejām un jautrām rotaļām. Katru dienu priecīgi un zinātkāri iepazīstam plašo pasauli. Ar mums katru dienu kopā rotaļājas skolotājas: Agnese Freimane, Elīna Skaistkalne un jaukā skolotājas palīdze Liene...
Pīlītes
Vecums: 2 gadi Dziedāt un dejot protošie pīlēni, kuru ikdiena tiek pavadīta smieklu rotaļās un    draudzīgos apskāvienos. Pirmais gads bērnudārzā tiek aizvadīts jaunos piedzīvojumos, iegūstot jaunas zināšanas, kā arī jaunus draugus. Mūsu grupiņā ir kā otrās mājas, tāpēc esam visi vien...
Zaķīši
Vecums: 2 - 3 gadi Mūsu grupiņā ir divdesmit ļoti draudzīgi, mīļi un aktīvi bērni. Mums ir tāds vecums, kad aktīvi interesējamies par visu. Gribam visu zināt, ieraudzīt un saklausīt. Ļoti patīk dziedāt  un spēlēt kustīgas rotaļas kopā ar skolotāju. Intensīvi mācāmies runāt, zīmēt un konstruēt....
Ezīši
Vecums: 3 - 4 gadi Mēs esam mazie “Ezīši” - draudzīgi, zinātkāri, vienmēr gatavi radoši darboties. Patīk iepazīt jaunas lietas, izmēģināt ko nebijušu. Dodamies garās pastaigās, vērojot skaisto Mārupi. Katru dienu par mums rūpējās skolotājas: Gunita Namsone, Evija Bišere un mīļā skolotājas palīd...
Lapsiņas
Vecums: 3-4 gadi Esam draudzīgi, atraktīvi un čakli. Mums patīk iet kopīgās rotaļās un āra pastaigās, kā arī doties uz bērnudārza organizētajiem pasākumiem. Visus sagaidām ar smaidu un apskāvieniem kā vienā lielā ģimenē. Par mums rūpējās skolotājas: Dace Sīle, Liene Lasmane un skolotājas čaklā palīd...
Ķipari
Vecums: 3 - 6 gadi “Ķiparu” grupā ikdienā čakli darbojās un rosās 16 bērni vecumā no 3- 6 gadiem. Mums kopā patīk izzināt visu jauno, eksperimentēt un mācīties. Protams, neiztiekam arī bez jautrām rotaļām gan grupā, gan pastaigu laikā. Ļoti patīk izbraukumi, kuros iepazīstam pasauli sev apkārt vēl v...