fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Amatas iela 2

Lācīšu grupa

Lācīšu grupa

Lācīšu grupu apmeklē sešgadīgie bērni. Mazie lāčīši ir zinātkāri un darboties griboši. Viņiem patīk klausīties pasakas, dziedāt un dejot. Brīvajā laikā patīk salikt puzles, veidot radošos darbus un palīdzēt skolotājām. 

Skolotājas: Baiba Heisele, Santa Bergmane

Skolotāja palīgs: Inta Vanaga