fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Mūzika

Mūzika

Mūzika

Nodarbības paredz rast prieku saskarē ar mūziku, iegūt pirmo pieredzi mūzikas   valodas izpausmēs un attīstītu muzikālās spējas. Veidojam pirmos priekšstatus par muzicēšanu - dziedāšanu, dejošanu, mūzikas instrumentu spēlēšanu, mūzikas klausīšanos un darbošanos mūzikā, integrējot procesā arī citas prasmes (piem. valodas attīstības, matemātiskās prasmes), kustību rotaļas un fiziskas aktivitātes. Nodarbības plānotas tā, lai radītu bērnos dabisku interesi iesaistīties, rosinātu vēlmi kustēties un muzikāli izpausties, akcentējot katras personības unikalitāti un vienreizīgumu.

1.5 - 6 g. veciem bērniem

Skolotāja: Kristīne Bierande