fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Mēŗkī un uzdevumi

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Lienīte’’ attīstības prioritātes 2019.- 2022.gadam