fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Mēŗkī un uzdevumi