fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Izglītības programma

Izglītības programma

Pirmsskolas izglītības iestāde ‘’Lienīte’’ realizē vispārejo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111, licence Nr. V-8372 izdota 27.11.2015.

Vīzija: Zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns.

Misija: Darboties vidē, kurā bērns izzina, rada un gūst pieredzi par apkārtējo pasauli.

Vērtības:

         Cieņa- Tikai cieņpilnās attiecībās var pastāvēt     uzticēšanās un savstarpēja sapratne.

         Atbildība – Atbildība par savām izvēlēm un darbībām mērķa sasniegšanā.

        Sadarbība – Prasme klausīties, prasme izteikt savas vēlmes, domas un prasme pieņemt atšķirīgu viedokli un vienoties.

         Ģimeniskums – Piederība un drošība , kas ir attīstības pamats.

Mērķis: Secīga, merķtiecīga darba vides veidošana, lai bērnos sekmētu zinātkāri, radošumu un atbildība.

 

Pirmsskolas mācību programma pieejama šeit