fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pulciņi

"Māriņa"

"Māriņa"

Bērnu deju kolektīvs ‘’Māriņa’’ jau darbojas 26. sezonu. Deju kolektīvā bērni attīsta savas fiziskās spējas, veido pareizu stāju, veido spēju radīt kustību kombinācijas atbilstoši mūzikai, raisa pozitīvu emociju izpausmi dejā un kustībā. Bērni apgūst dažādu deju, klasisko, etnogrāfisko, sporta, mūsdienīgo deju pamatelementus.

SIA’’Eņģeļu dejas’’

Skolotājas: Sarmīte Eņģele, Kristīne Sotaka