fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pulciņi

Sporta deju pulciņš

Sporta deju pulciņš

Sporta deju pulciņā bērni izkopj muzikalitāti un ritma izjūtu, uzlabo fizisko sagatavotību, nostiprina muskuļu elastību, apgūst lokanību un koordināciju, kā ari apgūst pirmos dejas soļus ( valsis; ča-ča-ča).

Skolotājs: Jānis Vanags