fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pulciņi

Sporta pulciņš bērna fizisko spēju attīstīšanai.
Sporta pulciņā bērni uzlabo fizisko sagatavotību, nostiprina muskuļu elastību, apgūst lokanību un koordināciju. Skolotājs: Edgars Vanags
"Mārupēni"
Bērnu vokālā ansambļa –popgrupas ‘’Mārupēni’’ mērķis ir atbalstīt bērnu radošās intereses un iemācīt ne tikai dziedāšanu mikrafonos un skatuves kultūru, bet arī veidot interesantus un kvalitatīvus priekšnesumus, kas bērniem un klausītājiem, rada prieku par dziesmu. Skolotāja: Marta Bērziņa
"Māriņa"
Bērnu deju kolektīvs ‘’Māriņa’’ jau darbojas 26. sezonu. Deju kolektīvā bērni attīsta savas fiziskās spējas, veido pareizu stāju, veido spēju radīt kustību kombinācijas atbilstoši mūzikai, raisa pozitīvu emociju izpausmi dejā un kustībā. Bērni apgūst dažādu deju, klasisko, etnogrāfisko, sporta, mūsd...
Angļu valodas pulciņš
Bērniem tiek radīta interese par svešvalodu un tās apgūšanu. Apgūst bērnu vecumama atbilstošu angļu valodas krājumu. Iemācās apgūto vardu krājumu pielietot nodarbībās un ārpus tām. Mācīšanās process notiek spēlējot svešvalodu attīstošās spēles, dziedot dziesmas un veicot dažādus uzdevumus angļu valo...
Sporta deju pulciņš
Sporta deju pulciņā bērni izkopj muzikalitāti un ritma izjūtu, uzlabo fizisko sagatavotību, nostiprina muskuļu elastību, apgūst lokanību un koordināciju, kā ari apgūst pirmos dejas soļus ( valsis; ča-ča-ča). Skolotājs: Jānis Vanags
ALFAROBOT programmēšanas un robotikas nodarbības
Apgūst algoritmizācijas un programmēšanas pamatus, attīsta loģiskās domāšanas un problēmu risināšanas spējas, attīsta komunikācijas prasmes, veidojot stāstus un sadarbojoties ar citiem. AlfaRobot robottehnikas skola