fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pulciņi

Sporta pulciņš bērna fizisko spēju attīstīšanai.
Sporta pulciņā bērni uzlabo fizisko sagatavotību, nostiprina muskuļu elastību, apgūst lokanību un koordināciju. Skolotājs: Edgars Vanags
"Mārupēni"
Bērnu vokālā ansambļa –popgrupas ‘’Mārupēni’’ mērķis ir atbalstīt bērnu radošās intereses un iemācīt ne tikai dziedāšanu mikrafonos un skatuves kultūru, bet arī veidot interesantus un kvalitatīvus priekšnesumus, kas bērniem un klausītājiem, rada prieku par dziesmu. Skolotāja: Marta Bērziņa
Angļu valodas pulciņš
Bērniem tiek radīta interese par svešvalodu un tās apgūšanu. Apgūst bērnu vecumama atbilstošu angļu valodas krājumu. Iemācās apgūto vardu krājumu pielietot nodarbībās un ārpus tām. Mācīšanās process notiek spēlējot svešvalodu attīstošās spēles, dziedot dziesmas un veicot dažādus uzdevumus angļu valo...