fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Mūzika

Mūzika

Mūzika

Muzikālās audzināšnas mērķis pirmsskolā ir aktīvas intereses radīšana par mūziku, velēšanās to izprast dziesmās, dejās – kustībās, muzikālajās rotaļās, muzicējot ar skaņu rīkiem, mūzikas instrumentiem, mūzikas klausīšanās procesā.

Mūzikas skolotāja: Marta Bērziņa