fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Dienas režīms

Amatas ielas dienas režīms 2020./21. m.g.

5 – 6 gadīgo bērnu grupās rudens un ziemas periodā

LaiksAktivitāte
7.00 - 8.15 Bērnu pieņemšana, apskate, rotaļas, individ. darbs test
8.40 - 9.00 Gatavošanās brokastīm, brokastis test
9.05 - 12.15 Rotaļnodarbības gan telpās, gan ārā, pastaiga, rotaļas, vērojumi dabā un apkārtnē
12.15 - 12.40 Atgriešanās no pastaigas
12.40 - 13.10 Pusdienas
13.10 - 15.00 Gatavošanās dienas miegam, dienas miegs
15.00 - 16.00 Bērnu piecelšanās, rotaļas, individ. darbs
16.00 - 16.20 Launags
16.20 - 19.00 Rotaļnodarbības, individuālais darbs, pastaiga
19.00 Bērnu aiziešana mājās

 

4 gadīgo bērnu grupās rudens un ziemas periodā Amatas ielā 2

LaiksAktivitāte
7.00– 8.20 Bērnu pieņemšana, apskate, rotaļas, individ. darbs
8.20 – 8.35 Gatavošanās brokastīm, brokastis
9.00 – 11.40 Rotaļnodarbības gan telpās, gan ārā, pastaiga, rotaļas, vērojumi dabā un apkārtnē
11.40 – 12.00 Atgriešanās no pastaigas
12.00 – 12.30 Pusdienas
12.30 – 13.00 Gatavošanās dienas miegam, dienas miegs
13.00 – 15.00 Dienas miegs
15.00 – 15.30 Pakāpeniska piecelšanās
15.30 – 15.40 Rotaļas
15.40 – 16.00 Launags
16.00 – 19.00 Rotaļnodarbības, individuālais darbs, pastaiga
19.00 Bērnu aiziešana mājās